2011. július 24., vasárnap

Jókívánság

17 X 23 csőtoll, 2011.

"Ahogy a széles dűlőn ballagó lányok talpára tapadó sárga agyag ölelő karjából kibontakozó kocsikerék rettenetes nyikorgásától felriasztott lompos öreg juhászkutya bundájába kapaszkodó kullancsnak kidülledt szeméből alágördülő könnycseppben megcsillanó halovány holdsugártól megvilágított rabló lovagvár felvonóhídjának apró kis faszegecsei, annak szerkezetét és egész mivoltát kénytelenségből tartják össze, .. titeket és minket ne úgy tartson egybe az új esztendőben a barátság és az igaz szeretet, hanem a maga igaz, és fényes mivoltában, legalábbis a faszegecseknél sokkal szorosabban!"

Berecz András mesemondó

Grafika

„A grafika a képzőművészet azon ága, amelyhez a sokszorosítási eljárással készült, de eredetinek tekinthető alkotások tartoznak, illetve azok az egyszeri alkotásokról (pl. festmény) sokszorosító eljárással készült reprodukciók, melyek nem tekinthetők egyedi alkotásnak. 
Gyakran ide sorolnak olyan képzőművészeti eljárásokat is, amelyek nem nyomatok, de szintén papír alapot használnak, mint például a ceruza-, toll- és krétarajzok, akvarellek, esetleg pasztellképek; vagy nyomtatási eljárással készülnek ugyan, de csak egy példányban, mint a monotípia.”
- wikipédia –

Az iménti felsorolás azonban nem ad teljes képet az alkalmazott grafika felhasználási területeiről, amely valójában sokkal gazdagabb, hiszen az élet szinte minden területén találkozunk vele, de igazából csak a kiállítócsarnokokban szentelünk neki kitüntető figyelmet. De hogy hol és miként lehet hasznosítani mindazt, amit a mindennapok során alkalmazhatunk belőle, tehetjük gazdagabbá, vagy eladhatóvá a termékeinket, esetleg arculatunkat emelhetjük ki a szürkeségből, azt a szolgáltatásaink almenüben részletesen bemutatjuk.

Lázár Zsuzsanna grafikus